Pořadatelské podmínky

 

---------

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - MIMOŘÁDNÁ SITUACE

Vzhledem k současné situaci byl původně zveřejněný program festivalu s trváním od 11. června do 6. července zrušen. Veškeré zakoupené vstupenky je možno vrátit. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit výhradně v místě nákupu, vstupné zaplacené po internetu bude vráceno automaticky na účet kupujícího.

Pokyny pro vrácení vstupenek

---------

 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

 • Prodej vstupenek bude zahájen 4. března 2020 v 10.00 hodin.
 • Od 26. února (10.00 hodin) do 3. března 2020 je možno zakoupit či rezervovat Vstupenkové balíčky.
 • Před zahájením předprodeje jsou v hledištích provedeny rezervace míst pro členy Klubu přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle, čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace budou uvolněny do prodeje 5. května 2020.
 • Předprodej vstupenek je zajišťován společností IRSnet CZ s.r.o. (TICKETPORTAL), řídí se Všeobecnými a obchodními podmínkami a reklamačním řádem, zveřejněnými na www.ticketportal.cz.
  Vstupenky je možno:
  • Zakoupit v prodejním místě (předprodejní kancelář Smetanovy Litomyšle, Litomyšl, Jiráskova 133 a síť smluvních prodejců společnosti Ticketportal, seznam prodejních míst, informace též na tel. +420 461 616 070). Předem, nejpozději však 24 hodin před konáním pořadu, je možno vstupenky rezervovat online na Vstupenky nebo na www.ticketportal.cz, případně telefonicky v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin (26. 2. a 4. 3. od 10.00 hodin) na tel. +420 461 616 070. Rezervované vstupenky je nutno zakoupit v prodejním místě do stanoveného termínu, nejpozději však 60 minut před začátkem pořadu.
  • Zakoupit on-line v internetové prodejně na Vstupenky nebo na www.ticketportal.cz. Po úhradě platební kartou nebo jinou elektronickou platební metodou budou vstupenky připraveny k vyzvednutí na kterémkoliv prodejním místě, zákazník si je však může vytisknout i sám (HOMEticket) - podrobný návod
  • Objednat online v internetové prodejně na Vstupenky  nebo na www.ticketportal.cz, případně telefonicky v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin (26. 2. a 4. 3. od 10.00 hodin) na tel. +420 461 616 070. Objednané vstupenky budou nejpozději do 10 dnů odeslány poštou na dobírku nebo doporučenou zásilkou po uhrazení zálohové faktury. Po odeslání vstupenek již nelze provádět storno, měnit kategorii vstupenek nebo termín představení. Poštou je možno zaslat vstupenky nejpozději 3 dny před konáním pořadu. Do zahraničí jsou vstupenky zasílány poštou výhradně po uhrazení zálohové faktury, nelze zvolit doručení na dobírku. K ceně vstupenek zasílaných poštou budou připočítány expediční náklady.
 • V rámci jednoho online nákupu či rezervace lze zajistit maximálně 10 vstupenek na jeden pořad.
 • Pro nákup či rezervace vstupenek online je třeba se zaregistrovat do systému www.ticketportal.cz. Doporučujeme provést registraci před zahájením předprodeje.
 • V internetové prodejně na odkazu Vstupenky nebo na www.ticketportal.cz je možno zvolit požadavek na zařazení do pořadníku náhradních rezervací (Hlídací pes). V případě uvolnění žádaných vstupenek bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena automatická rezervace s platností 48 hodin, o níž bude informován e-mailem. Nebudou–li rezervované vstupenky do této lhůty zakoupeny, vstupenky budou nabídnuty dalšímu čekateli. Požadovat je možno maximálně 4 vstupenky na jeden pořad.
 • Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před začátkem pořadu v místě jeho konání.
 • Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50 % držitelům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů průkazu ZTP/P. Průkaz je třeba předložit spolu se vstupenkou při vstupu do místa konání pořadu.
 • V hledištích je zpravidla vyhrazen prostor pro umístění 2 až 4 invalidních vozíků a v jeho blízkosti je odpovídající počet sedadel pro doprovod. Vstupenky nejsou k dispozici online, je třeba je objednat nebo rezervovat telefonicky na tel. +420 461 616 070.
 • U vybraných pořadů je vyznačena možnost další slevy. Nárok na poskytnutou slevu je nutno prokázat při vstupu do místa konání pořadu.
 • Slevy nelze kombinovat.
 • Na některé pořady je možno zakoupit VIP vstupenky, umožňující čerpání dodatečných služeb. Podrobnější informace na tel.  461 612 575, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 • Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani se nevyměňují.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že se pořad zruší nebo je nedokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut programu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky. Expediční poplatek se nevrací.
 • Padělání vstupenek je zakázáno a trestá se podle zákona. Elektronickou vstupenku HOMEticket je držitel povinen uchovávat na bezpečném místě tak, aby nemohla být zkopírována. Vstup na pořad bude umožněn pouze na základě té vstupenky, která projde kontrolou jako první.

2. Přístup na akce festivalu

 • Návštěvník pořadu je povinen respektovat pokyny pořadatelů, bezpečnostní služby a členů požární hlídky.
 • Do místa konání pořadu je zakázáno vnášet zbraně, výbušniny, hořlaviny a jakékoliv předměty, které jsou považovány za nebezpečné a mohou být použity jako zbraň. Návštěvník je povinen podrobit se bezpečnostní kontrole, v případě odmítnutí nebude do místa konání pořadu vpuštěn.
 • Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata.
 • Do hlediště je zakázáno vnášet lahve a nádoby s výjimkou umělohmotných.
 • Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník, který je nevhodně oblečen, a ten, který je zjevně pod vlivem alkoholických či psychotropních látek.
 • Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů doporučuje pořadatel přístup dětem až od věku deseti let, s výjimkou pořadů pro mladší děti určených a v programu takto označených.
 • Během konání pořadů je přísně zakázáno pořizování zvukových a obrazových záznamů, a to i pro soukromou potřebu.
 • V průběhu pořadu je zakázáno telefonovat. Návštěvník je povinen na dobu pořadu přepnout svůj mobilní telefon do tichého režimu.
 • Návštěvník, který narušuje program hlasitými projevy či svým nevhodným chováním nebo nerespektuje zákaz pořizování zvukových a obrazových záznamů, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.
 • V průběhu představení je zakázáno kouření. O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhrazených prostorách.
 • Pořady na zámeckém nádvoří se konají v přírodním prostředí a mohou být ovlivněny počasím. Nádvoří je kryto zastřešením, program se proto za mírného deště nepřerušuje. Místa v okrajových částech hlediště nejsou zcela krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky.
 • Vstup do hlediště se otevírá 1 hodinu před zahájením pořadu, uzavírá se 5 minut před začátkem. Při pozdním příchodu může být návštěvník do hlediště vpuštěn pouze během potlesku a budou mu nabídnuta náhradní místa, resp. místo na stání. Své místo může obsadit až o přestávce.

3. Všeobecná ustanovení

 • Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit obsazení koncertu či představení nebo místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle, děkujeme vám, že respektováním pořadatelských podmínek napomůžete nerušenému průběhu pořadů festivalu. Doporučujeme vám si přečíst praktické informace, které naleznete v odkazu PŘED NÁVŠTĚVOU