Mecenáši

Smetanova Litomyšl děkuje všem, kteří se podílejí na uskutečnění festivalu, tedy i všem členům Klubu přátel a mecenášů, kteří si Smetanovy Litomyšle váží natolik, že ji podpořili také finančně.

Děkujeme Platinovým mecenášům:

Helena a Jürgen Hoffmeister

Děkujeme Zlatým mecenášům:

Hana a Antonín Neubauerovi
Karla a Jan Langovi
Karel Hrodek
Jitka Pantůčková
Jiřina a Josef Škrkoňovi
Alice Dicková
rodina Tichých
Jaroslav Vyroubal

Děkujeme Stříbrným mecenášům:

Miroslav Lipavský
Eva a Jiří Olivovi
Pavel Tilšer
Jan Glatt
Jana Anna a Miroslav Haškovi
Stanislav Hájek
Dagmar Štyrská
Petr Gross
Alena a Martin Formánkovi
Zdeněk Hajžman
Marie Zoubková
Jiří Prokop
Martin Kubala
Blanka a Aleš Kroutilovi
Vladimír Sapara
Eva a Pavel Doležalovi
Michal Smetana a Petr Vičar
Petr Blažek
Hana Folkmanová a Pavel Srdínko

Děkujeme Bronzovým mecenášům:

Marie Němcová
Markéta a Lukáš Zrzavých
Jana a Zuzana Mattlachovy
Radoslava Nováková
Petr Šťastný
Iva a Bohuslav Koubovi
Petr Vavřín
Miloš Veselý
Milena Šnajdrová
Astrid a Harald Vahlovi
Jan Koukol
Karel Novotný
Jaroslava a Antonín Svojsíkovi
Jindra Novotná
Jana a Oldřich Dostálovi
Josef Zítka
David Samek
Jiří Vencl
Jiří Pelc
Michal Janoušek
Josef Veverka
Hana Hausknechtová
Hana Horáková
Eva a René Semotanovi
Lenka a Jiří Kotačovi
Hana a Pavel Charamzovi
Jana a Ján Sabovi
Hana a Jan Lustykovi
Miloslava Kavanová
Tomáš Mrkvička
Petr Hlaváček
Milan Bureš
Vladimíra Vaddé
Jiří Ulman
Jaroslav Vávra
Jana a Ladislav Židkovi
Jana a Marek Vavrečkovi
Marcela Růzhová
Marie a Vítězslav Duspivovi
Miloslav Zábojník
Alena Šmahelová
Pavel Šámal
Kristina Hasoňová
Hana a Petr Svačinovi
Aleš Zlámal
Václav Myslík
Irena Slabá
Markéta Guerra
Hana Deáková
Alena a Václav Soukupovi
Iva Bursová
Hana Vaňousová
Ľuboslava Bártová
Elena Vidrová
Jiří Drašnar
Kryštof Grulich
Jana a Přemysl Krškovi
Miroslava Serbáková
Anna Rychnovská

a dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.