Ochrana osobních údajů

Smetanova Litomyšl, o.p.s. se řídí Nařízením č. (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Shromažďuje pouze osobní údaje, které jí byly přímo svěřeny dotčenou osobou spolu se souhlasem ke zpracování. Tento souhlas může být kdykoli odvolán. Využity jsou výhradně v souvislosti s pořádáním Národního festivalu Smetanova Litomyšl, nebudou poskytnuty třetí osobě a jsou zabezpečeny tak, aby je třetí osoba nemohla získat.